التصنيفات

آخر المشاركات

مشاوره تحصیلی

شما می توانید در هر رشته تحصیلی در کشور اسلواکی تحصیل کنید: علوم پزشکی، علوم فنی و مهندسی، علوم اجتماعی، هنر و یا اقتصاد. 

دانشگاه های اسلواکی به مدت طولانی به زبان انگلیسی به ویژه در زمینه های پزشکی تدریس می کنند و به طور مداوم برنامه های جدیدی را برای دانشجویان از سراسر جهان اضافه می کنند. هر دانشگاه و دانشکده مختصات و الزامات مختلف خود را دارد، بنابراین قطعاً به یک موسسه محلی نیاز دارید که بتوانند بهترین دانشکده را برای تحصیل به شما مشاوره دهند.