التصنيفات

آخر المشاركات

تایید اعتبار مدارک در وزارت علوم کشور اسلواکی

 اگر می خواهید در هر دانشگاه اسلواکی تحصیل کنید، باید قبل از شروع سال تحصیلی مدرک خود را در وزارت اموزش و پرورش اسلواکی تایید کنید. روند تایید اعتبار 3-4 هفته طول می کشد،  بنابراین انجام این روند در اسرع وقت بسیار مهم خواهد بود. تمام مدارک باید توسط سفارت اسلواکی در تهران نیز تایید اعتبار شوند