التصنيفات

آخر المشاركات

آماده سازی مدارک و فرمهای مرتبط جهت اخذ كارت اقامت در كشور اسلواكى

 اعتبلر کارت اقامت بستگی به مقطع تحصیلی دارد: 3 سال در صورت تحصیل در دوره کارشناسی و 2 سال در مورد تحصیلات کارشناسی ارشد خواهد بود. دانشجویان و دندانپزشکی 6 سال، دانشجویان داروسازی 5 سال اجازه اقامت دریافت می کنند. اجازه اقامت ممکن است برای مدت زمان کوتاهتری اعطا شود.

در صورت تکمیل بودن مدارک و فرمهای مرتبط  با حضور مترجم و رزرو وقت قبلی به اداره مهاجرت اسلواک مراجعه میکنیم.