التصنيفات

آخر المشاركات

دانشکده داروسازی- دانشگاه کامنیوس

کشور اسلواکی واقع در اروپا از ارائه دهندگان رشته داروسازی به زبان انگلیسی می باشد که سابقه علمی طولانی در این زمینه داشته *

دانشکده داروسازی بخشی از بزرگترین، قدیمی ترین و برجسته ترین دانشکده های اسلواکی است *

 شرایط ورودی به رشته داروسازی در اسلواکی چندان سخت نمی باشد *