التصنيفات

آخر المشاركات

دانشگاه کامنیوس

دانشگاه کامنیوس براتیسلاوا : دانشگاه کامنیوس ( تاسیس ۱۹۱۹ ) بزرگ ترین و قدیمی ترین دانشگاه جمهوری اسلواکی است که دانشگاه ملی این کشور به حساب می اید

دانشگاه کامنیوس دارای ۲۷٫۰۰۰ دانشجو و ۱۳ دانشکده است. حدود ۲٫۴۰۰ دانشجوی بین المللی از ۷۰ کشور جهان در قدیمی ترین دانشگاه اسلواکی تحصیل می کنند

دانشگاه کامنیوس با داشتن ۲٫۵۰۰ دانشجوی مقطع دکترا یک مرکز علمی عمده به حساب می اید

رتبه ی ملی دانشگاه کمنیوس ۱ ام است

رتبه ی جهانی دانشگاه ۶۰۰ است

دانشکده ها 

 دانشکده پزشکی و دندان پزشکی

دانشکده داروسازی

 دانشکده حقوق و انسانی

دانشکده هنر

دانشکده علوم طبیعی

 دانشکده آموزش و پرورش

 دانشکده تربیت بدنی

 دانشکده ریاضی، فیزیک و انفورماتیک

دانشکده مدیریت