التصنيفات

آخر المشاركات

دانشگاه پاول جوزف سافاریک

 دانشگاه پاول جوزف سافاریک در شهر کوشیتسه سال ۱۹۵۹ تاسیس شد و در پنج دانشکده سازمان یافته است

این دانشگاه به نام پاول جوزف سافاریک، فیلولوژیست ، شاعر و مورخ اسلواکی قرن نوزدهم نامگذاری شده است

دانشکده ها

دانشکده پزشکی
دانشکده علوم
دانشکده حقوق
دانشکده مدیریت دولتی
دانشکده هنر